Du har säkert hört talas om att förprogrammerade datorer sköter aktiemarknadens sälj- och köpfunktioner.  Den traditionella aktiehandeln har undan för undan krympt för att alltmer ersättas av den så kallade högfrekvenshandeln. Det är alltså aktiehandel som i grunden sköts med hjälp av avancerade algoritmer och i förlängningen har det resulterat i att marknaden efterfrågar de mest begåvade mattesnillena för att kunna utveckla systemen ytterligare.

Bli efterfrågad du med och läs mer på:
http://www.metrojobb.se/artikel/174/nu-tar-skolans-matt