Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är en oberoende näringslivsorganisation med 2800 medlemsföretag i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och södra Halland. Kompetens, infrastruktur och kunder är våra tre huvudsakliga arbetsområden som vi jobbar med för att göra Sydsverige till en bättre plats för företagen.

Skolan är företagens kanske viktigaste leverantör. Vi arbetar för att kvaliteten i skolan skall svara upp mot näringslivets behov, från grundskolan till universiteten.

Malmö Borgarskola är en mötesplats med en stimulerande studiemiljö för ungdomar från hela Skåne.

Vi har välutbildade och engagerade lärare med fokus på den dagliga undervisningen där den enskilde eleven blir sedd och får utvecklas efter sina förutsättningar. Vår skola är en trivsam och välutrustad arbetsplats med ordning och reda där alla elever tillsammans med personalen upplever delaktighet, gemenskap och arbetsglädje. Det internationella perspektivet genomsyrar vår verksamhet. Skolan har flera internationella utbildningar, utbyte med flera länder och goda kontakter med svenska och utländska universitet. Vi erbjuder möjligheter utöver det vanliga: Hos oss kan du läsa fördjupningskurser i alla ämnen samt matematik och språk på avancerad nivå. Vi har ett rikt föreningsutbud och en aktiv elevkår.

Malmö Borgarskola vill bidra till att utveckla ansvarstagande, empatiska och reflekterande individer som ser möjligheter och gör något av dem.