Matematikens bästa egenskap är förmodligen dess otroliga mångsidighet. Antagligen är det också därför matematiken utgör en så viktig grundsten i nästan alla av dagens yrken, något man kanske inte alltid tänker på.

”Med matematik i grunden” är ett nystartat projekt av Handelskammaren vars syfte är att lyfta fram yrken där matematik utgör en av yrkets grundstenar. Vi tror att en väsentlig bit i att göra matematiken roligare och intressantare är att visa vad den kan användas till i framtiden. Vi kommer framöver lägga ut fler intervjuer med personer vars yrken på något sätt grundar sig i deras matematikkunskaper.

I detta avsnitt får vi träffa dataspels- och webbutvecklaren Martin Jonasson. Hör honom berätta hur han använder sina matematikkunskaper från skolan i sitt dagliga arbete på den egenstartade firman webbfarbror.se och grapefrukt.com.

Träffa Andreas som studerar Nanovetenskap på Lunds universitet och lär er hur han använder matematik i sina dagliga studier och vad man med hjälp av matte kan göra med atomer i nano-storlek.

Träffa piloten och flygplatsanalytikern Marcus och hör hur han använder matematik i sitt dagliga arbete under en trevlig flygtur!

Huskonstruktörerna Fredrik och Sam använder matematik för att göra ritningar till hus, broar och skyskrapor som ska byggas

Träffa astrofysiker Nils Ryds och lär dig hur han använder matematiken för att förstå rymden!