Genomförande

Kvaltävling
Individuella kvalificeringsprov (1 timme utan miniräknare) genomförs ute på respektive högstadieskola vid ett tillfälle under vecka 43-45. Vi ser helst att alla intresserade elever få lov att vara med i kvaltävlingen. Prov samt rättningsmall skickas ut till de deltagande skolornas ansvariga matematiklärare senast i vecka 43. Provet består av flervalsfrågor som gör rättningen enklare. Skolans lag består av de tre bästa elevernas resultat (och eventuellt de tre följande).

Efter genomfört kvalificeringsprov sker rättning på respektive högstadieskola. Resultatet lämnas in via ett särskilt webbformulär senast måndag vecka 47. Vi samlar in resultat centralt och sedan kallar distriktsansvariga de bästa lagen i varje distrikt till en distriktsfinal.

Distriktsfinal brukar ske kring v 5 (kan ändras) och eleverna tävlar i lag om tre elever utan miniräknare eller formelblad. Provet består av tre delar. Under Del 1 där ska elever lösa 6 uppgifter på en timme och ska lämna fullständiga lösningar (svar inklusive motivering). Man kan få max 3p per uppgift på Del 1. Sedan följer Del 2 som består av 6 uppgifter på en halvtimme där endast svar behöver redovisas. En fråga på Del 2 kan få max 2p. Till slut, på Del 3 finns en utslagsuppgift där snabbast korrekt svar kan användas för att skilja lag som har lika många poäng från Del 1 och 2. Malmö Borgarskola ansvarar för att ta fram provet, men ansvarig lärare på varje distriktsfinal ansvarar för att rättningen på varje respektive distriktsfinal. Vinnande lag från distriktsfinalen går vidare till riksfinalen på Malmö Borgarskola som av tradition brukar vara sista fredagen i maj.

Riksfinalen äger rum på Malmö Borgarskola, Malmö och har samma format som på distriktsfinalen (med Del 1, 2 och 3) förutom att efter Pythagoras Quest finns även en separat tävling som heter Pythagoras Quick som genomförs till Erik Olssons minne.

Datum för årets tävling finns här.