När man stöter på ett mattetal som man inte förstår hjälper det sällan att enbart kolla på svaret. För att verkligen först uträkningen behöver man förstå varje steg i uppgiften, något som många matteböcker inte visar. Och vad gör man då en kväll när det inte finns någon lärare att fråga? Jo, då frågar man den digitala matteläraren genom internet eller i mobilen!

Idag finns det flera olika hjälpmedel utöver matteboken som kan hjälpa dig förstå matematikuppgifterna lite bättre genom direkt chatt eller steg-för-steg metoden, här är några av dem!

Mathleak heter appen som är ett utmärkt komplement till matteboken. Appen har ett inbyggt diskussionsforum där man när som helst kan få utförliga stegförklaringar på hur man löser en specifik uppgift.

Andra matteinitiativ är exempelvis den ideella föreningen Mattecentrum som har lokaler i varje ort och som hjälper 120 000 barn och ungdomar att förbättra sina kunskaper i matematik helt gratis. De arrangerar öppna räknestugor i 20 städer runt om i Sverige och erbjuder även hjälp via matteboken.se.

Mattecoach på nätet är en del av KTH och andra samarbetsuniversitet i Sverige som ger gratis stöd i matematik v utbildade matematiklärarstudenter. Elever får via en chatt hjälp med matteläxan direkt i hemmet.

Matteakuten.se erbjuder intensivkurser inför nationellaprov och sommarkurser i slutet av sommaren. Studybuddy.se är privatundervisning i hemmet och grundades för att tillgodose det behov av läxhjälp som upptäcktes i och med Matteakutens intensivkurser som visat sig vara populära.