Gäller endast om tillräckligt många skolor anmäler sig blir ansvarig skola

Vasaskolan, Gävle
Mikael Englund, bitr. rektor
026-17 93 78
mikael.englund@gavle.se