Ett stort tack till alla 424 elever som deltagit i årets Pythagoras Quest. Vi vill även tacka alla lärare ute på skolorna som hjälpt till.

Följande skolor har gått vidare till länsfinalen den 27 mars:

Barkestorpsskolan lag 1

Bjurbäcksskolan lag 1

Falkenbergsskolan lag 1

Lindsdalsskolan lag 1

Madesjöskolan lag 1

Paradisskolan lag 1

Södra skolan lag 1

Ölands Friskola lag 1

Östra Funkaboskolan lag 1

Separat inbjudan till finalen kommer inom kort och skickas via mail.