Följande skolor är inbjudna till distriktsfinal i Göteborg:

Böskolans friskola (1 lag)
Hovåsskolan (1 lag)
Lindåsskolan (1 lag)
Kvarnbyskolan (2 lag)
Nordhemsskolan (2 lag)
Nya Lundenskolan (2 lag)
Nygårdsskolan (1 lag)
Trulsegårdsskolan (2 lag)

Jenny Homann

Hvitfeldtska gymnasiet