Från Kronobergs län har följande skolor en plats i distriktsfinalen på Växjö Katedralskola den 16 mars:

Bergundaskolan
Dackeskolan
Norregårdsskolan
Fagrabäckskolan
Hagaskolan
Teleborg Centrum skola

Ovan skolor är kvalificerade med ett lag vardera.

Kungshögsskolan representeras däremot av två lag i år.