Adress
Katedralskolan
Uppsala Kommun
753 75 Uppsala


Kontaktpersoner på Katedralskolan:

Niklas Zetterling
Tävlingsansvarig matematiklärare
Telefon: 018-56 81 74
E-post: niklas.zetterling@katedral.se

Anna Storgärds
Programrektor
Telefon: 018-56 81 27
E-post: anna.storgards@katedral.se


Kontaktperson på Handelskammaren:

Lisa  Jedlid
Projektledare
Skeppsbron 2
211 20 MALMÖ
Telefon: 040-690 24 00
E-post: lisa.jedlid@handelskammaren.com