Matematiktävlingen Pythagoras Quest arrangeras för sjunde året i Värmland.
Alla värmländska högstadieskolor är välkomna att anmäla sig här på hemsidan, helst innan jullovet.
Kontaktperson på skolan kan vara rektor eller en matematiklärare.
Den sista veckan i januari 2015 arrangerar ni själva kvalificeringstävlingen på er skola.
Ni bestämmer själva vilka elever som deltar; alla elever på skolan, vissa årskurser/klasser eller kanske för bara vissa grupper av elever.

De 15 kval.frågorna görs på 60 min och rättas direkt (frågorna har svarsalternativ för snabb rättning). De 6-8 bästa elevresultaten rapporteras, liksom antalet elever som deltagit.

De tre eleverna med bäst resultat bildar skolans förstalag och har möjlighet att kvalificera sig till distriktsfinalen, som äger rum på Älvkullegymnasiet i Karlstad, preliminärt måndagen den 16 mars 2015. Eventuellt kan två lag från samma skola kvalificera sig till distriktsfinal, om eleverna på 4:e – 6:e plats har tillräcklig poäng.

Prispengar och prisutdelare kommer liksom 2014 från Ahlmarks.
Det lag som vinner distriktsfinalen i Karlstad får representera Värmland vid riksfinalen i Malmö den 29 maj 2015.