Adress
Älvkullegymnasiet
Sundstavägen 27
654 63 KARLSTAD


Kontaktpersoner på Älvkullegymnasiet

Yvonne Toth
bitr. rektor
Telefon: 054-540 14 50
E-post: yvonne.toth@karlstad.se


Kontaktperson på Sydsvenska Industri– och Handelskammaren

Lisa Jedlid
Projektledare
Skeppsbron 2
211 20 Malmö
Telefon: 040-6902410
E-post: lisa.jedlid@handelskammaren.com