Intize söker ideella mentorer till särskilt begåvade barn på landsbygdd. Kanske nåt för dina duktiga elever? Se bifogad fil.

Intize är en ideell förening som finansierad av bl a Allmänna arvsfonden.