Låt antalet kameler vara x och antalet dromedarer vara y.

Då kan vi teckna en ekvation för antalet pucklor

20 = 2x + y (1)

Och ekvationen för antalet ben blir

48 = 4x + 4y (2)

Om vi delar alla termer i ekvation (2) med 4 får vi 12 = x + y. Från ekvation (1) får vi att y = 20 – 2x. Om vi ersätter y i ekvation (2) med y = 20 – 2x  får vi

12 = x + (20 – 2x)

Vilket ger lösningen  x = 8. Om vi sätter in x = 8 i (1) igen får vi y = 4.

Alltså är antalet kameler lika med 8 och antalet dromedarer lika med 4. Totalt blir antalet guldsäckar då 16 och antalet förare 4. Alltså får varje förare 4 säckar med guld!