Här kommer två förslag till lösning på uppgift 6 på Del 1 av Pythagoras Quest Distriktsfinal 2021.