Här kommer ett förslag till lösning till septembers problem. Oktobers problem kommer senare i vecka.

Mvh

Sam

Det finns bara ett sätt att vinna fyra matcher i rad
WWWW

Det finns 4 sätt att vinna men ändå förlora en match
LWWWW
WLWWW
WWLWW
WWWLW

Det finns 10 sätt att vinna men ändå förlorar två matcher
LLWWWW
LWLWWW
LWWLWW
LWWWLW
WLLWWW
WLWLWW
WLWWLW
WWLLWW
WWLWLW
WWWLLW

Och det finns 20 sätt att vinna men ändå förlorar tre matcher
LLLWWWW
LLWLWWW
LLWWLWW
LLWWWLW
LWLLWWW
LWLWLWW
LWLWWLW
LWWLLWW
LWWLWLW
LWWWLLW
WLLLWWW
WLLWLWW
WLLWWLW
WLWLLWW
WLWLWLW
WLWWLLW
WWLLLWW
WWLLWLW
WWLWLLW
WWWLLLW

Total finns det 20+10+4+1=35 sätt för dig att vinna. Det finns lika många sätt för din motspelare att vinna. Totalt finns 2×35=70 matchkombinationer.

Svaret är 70!